Arbeid i ventilasjonsanlegg

(Videresendt fra Arbeid med ventilasjonsfilter)

Retningslinje for arbeid i ventilasjonsanlegg for medarbeidere i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å forhindre helseskade for personer som arbeider i ventilasjonsanlegg. Den gjelder ansatte i Campusservice og eksterne leverandører i NTNU-eide bygg.

Alle ansatte i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Før arbeidet starter #

 • Sikker jobbanalyse (SJA) skal utføres. Ekstern leverandør skal levere SJA til ansvarlig kontaktperson i Campusservice
 • Varsle kundene ved stans av ventilasjonsanlegg som betjener laboratorier og andre arealer som auditorier, eksamensrom, datasaler og andre aktiviteter der det er kritisk for NTNU sin aktivitet ved frafall av ventilasjon (se retningslinje for varsling/test av tekniske anlegg)
 • Alle servicebrytere skal være avslått før man tar av inspeksjonsluka
 • Ved filterskift og større ventilasjonsarbeider skal inngangsdør til ventilasjonsrom merkes med "Adgang forbudt. Forurenset område".
 • Åpne ventilasjonskanaler/anlegg skal blendes hvis det er fare for luftforurensning i teknisk rom 

Påkrevd verneutstyr i vanlige ventilasjonsanlegg #

 • Åndedrettsvern med filtreringsgrad P3
 • Ved filterskift: hel engangskjeledress, hansker og sko-overtrekk (tas av i teknisk rom)

Påkrevd verneutstyr ved alt arbeid i ventilasjonsanlegg som betjener laboratorier #

 • Anlegg som betjener laboratorium skal være tydelig merket med advarsel
 • Motorassistert åndedrettsvern med kombinasjonsfilter som dekker alle partikler og gass, f.eks. 3M Jupiter. Dette må funksjonstestes og kalibreres før bruk
 • Hel engangskjeledress, hansker og sko-overtrekk. Dette "vrenges" forsiktig av og legges i pose. Åndedrettsvern tas av til slutt utenfor teknisk rom
 • Ved arbeid i ventilasjonsanlegg som betjener NanoLab skal overtrykksmaske være tilkoblet trykkluft. Verneutstyr med ekstern pusteluft for to personer ligger i Kjemi 1, i rom 020 (kjeller).

Rengjøring av tekniske rom #

 • Utføres etter filterskift i samarbeid med teamleder i bygget

Avfallshåndtering #

Engangs verneutstyr legges i plastsekk og kastes som restavfall

Ved filterskift:

 • pakk brukte filtre inn i plastposer
 • legg brukt engangsverneutstyr i pose sammen med filtre og tape posene
 • merk filtre fra laboratorier som farlig avfall
 • fyll ut deklarasjon for farlig avfall

Teamleder i bygget skal bistå med videre avfallshåndtering etter behov

Dokumentreferanse #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 25.04.2019
Godkjent av: Driftssjef
Erstatter: 12.02.2016
Nr: D14

2 Vedlegg
15063 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)