Arbeid med vakuumpumper

Retningslinje for arbeid med vakuumpumper for medarbeidere i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å redusere risiko for personskade ved arbeid med vakuumpumper. Den omfatter alle medarbeidere som arbeider med vakuumpumper ved Seksjon for teknisk drift i Campusservice.

Alle medarbeidere ved fagområde VVS er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Arbeid med vakuumpumper #

  • Arbeidet skal foregå på tilpasset arbeidsplass med avtrekk/punktavsug eller avtrekksskap
  • Arbeidsplassen skal være i renslig miljø
  • Bør etterspørre sikkerhetsdatablad på stoffer som pumpen har blitt brukt til

Påkrevd arbeidsutstyr #

  • Personlig verneutstyr skal brukes under vedlikeholdsarbeid
  • Personlig verneutstyr skal også brukes ved frakopling av vakuumpumpe
  • Verneutstyr i henhold til sikkerhetsdatablad

Områdesikring #

  • Vurder å sikre/markere arbeidsområde for å unngå fare for at andre i arbeidsområdet blir eksponert

Avfallshåndtering #

  • Olje skal deklareres som farlig avfall. Se egen retningslinje for håndtering av farlig avfall

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 06.03.2019
Godkjent av: Seksjonsjef Seksjon for teknisk drift
Erstatter: Ny

0 Vedlegg
2062 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)