Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr

(Videresendt fra Arbeid i verksted og bruk av maskinelt utstyr)

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å unngå personskade. Den omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Medarbeidere skal #

  • ha nødvendige sertifikater eller dokumentert sikkerhetsopplæring før bruk
  • bruke påbudt verneutstyr
  • forlate arbeidsplassen/arbeidsutstyret ryddig og rengjort
  • varsle om feil og/eller mangler på arbeidsutstyret til områdeleder eller fagleder

   

Områdeleder/fagleder skal #

  • ha en oversikt over farlig arbeidsutstyr på bakgrunn av egen risikovurdering
  • sørge for dokumentert sikkerhetsopplæring på farlig arbeidsutstyr
  • sørge for dokumentert årlig kontroll av farlig arbeidsutstyr 1)
  • sørge for at defekt arbeidsutstyr blir reparert eller byttet ut

1) Med farlig arbeidsutstyr menes arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: K02

Nr: D04

2 Vedlegg
18443 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)