Antall forsøk på eksamen

Forskrift om studier ved NTNU regulerer hvor mange forsøk du har til hver eksamen/vurdering. In English: Number of resits on the exam

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Tregangersregelen #

Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4. Antall forsøk følger emnekoden, ikke studieretten.

Tellende forsøk på eksamen er når du:

  • Har bestått eksamen
  • Får karakteren F / Ikke bestått
  • Ikke møter til eksamen
  • Ikke leverer besvarelse i en vurdering / delvurdering i et emne
  • Har møtt til eksamen, men velger å trekke deg under eksamen
  • Får din eksamen annullert på grunn av fusk, forsøk på fusk, falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden, jfr. Uhl § 5-4(3)

Det teller ikke som forsøk hvis du:

Overgangsbestemmelser #

Tatt opp som student ved "gamle" NTNU før 01.01.2016? #

Den tidligere studieforskriften ved NTNU hadde ingen begrensninger i antall forsøk ved stryk. For studenter som er tatt opp ved "gamle" NTNU før 01.01.2016 vil forsøk telles fra og med studieåret 2016/17. Dette betyr at de starter på 0 fra studieåret 2016/17. Dette gjelder også der studenten har bestått emnet og ønsker å forbedre karakteren. 

Tatt opp som student ved de tidligere høgskolene før 01.01.2016? #

Både HiST, HiG og HiALS hadde tregangersregelen i sine studieforskrifter. Det betyr at også forsøk før 01.01.2016 blir medregnet for studenter som var tatt opp ved disse institusjonene.

Studenter ved høgskolene som eventuelt tidligere har tatt emner ved NTNU, vil for disse emnene ikke få medregnet antall forsøk før studieåret 2016/17.

Søk om fjerde forsøk #

Studenter ved NTNU i Gjøvik #

Studenter ved andre fakultet #

Se også #

Generelle lover og regler - studier

0 Vedlegg
45383 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)