Tilbake

Anskaffelser over 500 000

Temaside bestille | Sider merket bestille 

Finnes det ingen rammeavtale og verdien på anskaffelsen er over 500.000,-, skal du kontakte Innkjøpsgruppa ved å bruke Kartleggingsskjema i NTNU Hjelp:  

 Kartleggingsskjema 

Enkelte enheter har tillatelse til å gjennomføre anskaffelser opptil 1,3 mill.  Ta derfor alltid kontakt med din lokale bestiller for nærmere informasjon.

Send inn utfylt kartleggingsskjema. Først når Innkjøpsgruppen mottar ferdig utfylt kartleggingsskjemaet, vil saken bli registrert og vi vil i samarbeid med behovshaver utarbeide et konkurransegrunnlag som definerer anskaffelsen.

Unntak: Minikonkurranse mot allerede inngåtte rammeavtaler skal lokal bestiller sørge for.

Oversikt over rammeavtaler

Kontakt #

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

1 Vedlegg
22850 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)