Anskaffelser over 500 000

Denne siden er for deg som er ansatt med et behov for anskaffelse av varer og tjenester på over 500 000 kroner, ekskl. mva. 

English: Procurements over 500 000 NOK

Temaside bestille | Sider merket bestille 

Hvordan gjennomføre en anskaffelse #

Finnes det ingen rammeavtale og verdien på anskaffelsen er over 500.000,-, skal du kontakte Innkjøpsgruppa ved å bruke Kartleggingsskjema i NTNU Hjelp:  

 Kartleggingsskjema 

Merk: Enkelte enheter har tillatelse til å gjennomføre anskaffelser opptil 1,3 mill. Ta derfor alltid kontakt med din lokale bestiller for nærmere informasjon.

Når ferdig utfylt kartleggingsskjema er mottatt, vil saken bli registrert. Vi vil da ta kontakt med behovshaver for å utarbeide et konkurransegrunnlag som definerer anskaffelsen.

All kontakt med markedet som skjer i en forberedende fase av anskaffelsen, må følge regler og rutiner for dette. Derfor viktig å lese reglene for dette her: Anskaffelse.no

Unntak: Minikonkurranse mot allerede inngåtte rammeavtaler skal lokal bestiller sørge for.

Se også #

Kontakt #

For spørsmål, kontakt Økonomiavdelingen: 

  • E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
  • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00
1 Vedlegg
26452 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)