Anskaffelser over 500 000

Temaside bestille | Sider merket bestille 

Finnes det ingen rammeavtale og verdien på anskaffelsen er over 500.000,-, skal du kontakte Innkjøpsgruppa ved å bruke Kartleggingsskjema i NTNU Hjelp:  

 Kartleggingsskjema 

Enkelte enheter har tillatelse til å gjennomføre anskaffelser opptil 1,3 mill.  Ta derfor alltid kontakt med din lokale bestiller for nærmere informasjon.

All kontakt med markedet som skjer i en forberedende fase av anskaffelsen, må følge regler og rutiner for dette.Derfor viktig å lese reglene for dette her: Anskaffelse.no

Send inn utfylt kartleggingsskjema. Først når Innkjøpsgruppen mottar ferdig utfylt kartleggingsskjemaet, vil saken bli registrert og vi vil i samarbeid med behovshaver utarbeide et konkurransegrunnlag som definerer anskaffelsen.

Unntak: Minikonkurranse mot allerede inngåtte rammeavtaler skal lokal bestiller sørge for.

Oversikt over rammeavtaler

Kontakt #

For spørsmål, kontakt Økonomiavdelingen: 

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00

1 Vedlegg
25593 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)