Tilbake

Ansettelsesutvalget ved SU

Ansettelsesutvalget (AU) for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Alt om råd og utvalg

Møteplan #

Møteplan vår 2019

Sammensetning #

Utvalgets leder  #

Vara: Marit Reitan

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte  #

Vara i rekkefølge

  1. Marte Bratseth Johansen, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  2. Ståle Angen Rye, Institutt for geografi
  3. Jorun M. Stenøien, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  4. Patrick Stefan Kermit, Institutt for sosialt arbeid

Medlemmer, midlertidig ansatte #

Vara: Ingvild Kvale Sørenssen, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Medlemmer, studenter #

  • Magnus Landheim

Vara: Katarina Randby

Mandat #

Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og ansettelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Kontakt #

Sekretær for ansettelsesutvalget: Astrid Irene Øie

Andre som ønsker innsyn i disse dokumentene bes sende en skriftlig henvendelse til dokumentsenteret.

0 Vedlegg
10498 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)