Ansettelsesutvalget ved SU

Ansettelsesutvalget (AU) for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Alt om råd og utvalg

Møteplan #

Møteplan vår 2020

Sammensetning #

Utvalgets leder  #

Vara: Marit Reitan

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte  #

Vara i rekkefølge

  1. Marte Bratseth Johansen, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  2. Ståle Angen Rye, Institutt for geografi
  3. Jorun M. Stenøien, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  4. Randi Juul, Institutt for sosialt arbeid

Medlemmer, midlertidig ansatte #

  • Ingen tilgjengelige representanter valgt for perioden h2019 - v2020

Medlemmer, studenter #

  • Magnus Landheim

Vara: Katarina Randby og Fredrik Stensen Lier

Mandat #

Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og ansettelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Kontakt #

Sekretær for ansettelsesutvalget: Astrid Irene Øie

Andre som ønsker innsyn i disse dokumentene bes sende en skriftlig henvendelse til dokumentsenteret.

0 Vedlegg
14306 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)