Ansettelsesutvalget ved SU

Ansettelsesutvalget (AU) for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Alt om råd og utvalg

Møteplan #

Møteplan høst 2020

Sammensetning #

Utvalgets leder  #

Medlemmer, fast vitenskapelig ansatte  #

Vara i rekkefølge

  1. Marte Bratseth Johansen, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  2. Ståle Angen Rye, Institutt for geografi
  3. Jorun M. Stenøien, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  4. Randi Juul, Institutt for sosialt arbeid

Medlemmer, midlertidig ansatte #

Vara

Medlemmer, studenter #

  • Fredrik Billington

Vara

  • 1. Thea Lium Hellesvik
  • 2. Børge Bruteig 

Mandat #

Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og ansettelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Kontakt #

Sekretær for ansettelsesutvalget: Astrid Irene Øie

Andre som ønsker innsyn i disse dokumentene bes sende en skriftlig henvendelse til dokumentsenteret.

0 Vedlegg
20233 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)