Råd og utvalg ved...

Ansettelsesutvalg ved MH

Ansettelser ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) behandles av Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger, Dekani ansettelsesmøte og Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger.

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger #

Ansettelsesutvalget oppnevnes blant representantene til Fakultetsstyret ved MH-fakultetet. Utvalget består av fem medlemmer: to representanter for fast vitenskapelig personale, en representant for midlertidig vitenskapelig personale, en studentrepresentant (FTV1) og prodekan Jon Magnussen, som leder utvalget på vegne av dekan Björn Gustafsson.

Ansettelsesutvalget (AU) ved MH-fakultetet vedtar stillingsbeskrivelser, tildeler personlig opprykk til professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor og foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger (professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor, forsker). AUs styrende reglement er NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger. 

Ansettelsesutvalgets funksjonsperiode følger Fakultetsstyrets funksjonsperiode:
01.08.2017 - 31.07.2021. 

Sekretær for utvalget er Bjarne Lein.

Sammensetning #

Utvalgets leder: Dekan Björn Gustafsson
Delegert ansvarlig: Prodekan Jon Magnussen

Representanter for fast vitenskapelig personale (perioden 01.08.2017 - 31.07.2021)

  • Førsteamanuensis Erik Solligård
  • Førsteamanuensis Sigrid Wangensteen

Varamedlemmer i rekke:

  1. Professor Berge Solberg
  2. Professor Borgunn Ytterhus
  3. Professor Svanhild Margrethe Arentz Schønberg (utgår VR §12.2)
  4. Professor Aslak Steinsbekk 

Representanter for midlertidig vitenskapelig personale (perioden 01.08.2019 - 31.07.2020):

Stipendiat Anton Hasselgren
Stipendiat Jeanette Brun Larsen (varamedlem)

Representanter for studentene (velges for ett år i gangen):

FTV1 med vara FTV2.
https://mh.studentrad.no/index.php/tillitsvalgte-i-studentradet/
 

Dekani ansettelsesmøte #

I Dekani ansettelsesmøte (DA) foretas ansettelser i alle midlertidige vitenskapelige stillinger, inkludert utdanningsstillinger (ph.d. og postdoktor-stillinger). Her vedtas også stillingsbeskrivelser (betenkninger).

Innkallinger og protokoll for ansettelsesmøtet, henvendelse Yngve Lorentzen.

Det holdes månedlige ansettelsesmøter og ved behov for eksakt dato, ta kontakt med HR-konsulentene.

Sammensetning #

Enhetlig leder: Dekan Björn Gustafsson

Delegert ansvarlig:

  • Prodekan Jon Magnussen 
  • Kst. seksjonssjef HR-seksjonen Ingunn Wasland Pettersen

HR-konsulent Yngve Holger A. Lorentzen 

Ansettelsesråd for tekniske og adminstrative stillinger #

Ansettelsesråd for teknisk og administrative stillinger (AR) ved MH behandler ansettelser og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

Ansettelsesrådet har månedlige møter.

Representanter og personlige vararepresentanter for arbeidsgivers representanter er gjort i Dekani vedtak 157/2015 (eph. 2012/4497-4).

NTL, Parat, Tekna, NITO og Forskerforbundet (FF) har i fellesskap vedtatt sine representanter i ansettelsesutvalget med personlig vara. Funksjonsperioden er 01.10.2017 - 30.09.2021.

Sammensetning #

Utvalgets leder: Dekan Björn Gustafsson

Delegert ansvarlig: Kst. seksjonssjef HR-seksjonen Ingunn Wasland Pettersen

Arbeidsgivers representanter:

Ansattes representanter:

0 Vedlegg
23522 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)