Digital...

Anbefalt praksis for nettbaserte økter

På denne siden finner du praktisk informasjon i forbindelse med planlegging og gjennomføring av nettbaserte økter.

Engelsk versjon – Recommended practice for online sessions

Om nettbaserte økter #

Nettbaserte økter kan være digitale undervisningsøkter, møter eller andre samhandlingsaktiviteter som foregår i sanntid.  Å møte studentene digitalt kan redusere muligheten for ansikt-til-ansikt kommunikasjon sammenlignet med fysisk oppmøte, og innebærer at man noen ganger må gjøre andre grep for å lykkes.

På denne siden finner du generelle anbefalinger og tips som er aktuelle for ForberedelseGjennomføring og Etterarbeid relatert til nettbaserte økter.  

Forberedelser #

God planlegging og forberedelser kan ha stor betydning for deltakernes opplevelse, og er den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med nettbaserte økter.

Før du begynner #

 1. Gjør deg kjent med tilgjengelig teknologimuligheter og støtteressurser
 2. Lag et utkast til plan for gjennomføring 
  Hva, hvem, hvordan og hvorfor? 
 3. Gjennomfør en test-økt sammen med de som skal bistå i gjennomføring, ta dette med i betraktningen før informasjon til deltakerne kommuniseres.

Kommunikasjon #

Tydelig og presis kommunikasjon med deltakerne kan bidra til bedre brukeropplevelse. For studenter kan man sende Kunngjøring i NTNUs Læringsplattform.

 1. Viktig informasjon til deltakerne i forkant
  • Hva skal foregå? Forventningsavklaring
  • Hvordan skal det foregå? Tid, dato, læringsarena, planlagte aktiviteter, lenke til deltakelse etc.
  • Hvilke faglige forberedelser er nødvendige for deltakerne? Aktiviteter, fagstoff etc.
  • Hvilke tekniske forberedelser er nødvendige for deltakerne? Kamera, mikrofon, nettleser, programvare etc.
  • Hvor kan deltakerne henvende seg for spørsmål og/eller teknisk støtte?
 2. Test-økt
  • Ved første gangs gjennomføring er det hensiktsmessig å sette opp en test-økt for deltakerne, slik at de får mulighet til å teste eget utstyr. Dette kan bidra til å redusere problemer i nettøkter.
  • Tips: Planlegg en test-økt av teknologien som skal brukes i løpet av semesteret som en del av velkomst-tilbudet for nye studenter på fakultet, institutt eller studieprogram.
 3. Send påminnelse dagen før dersom det ikke er snakk om gjentakende økter.

  Les mer om:

Rettigheter og roller #

I noen tilfeller vil det være behov for å ha ulike roller som samarbeider om gjennomføringen. Avklar rollefordeling på forhånd.   

Her er noen vanlige roller og begreper du kan møte på i forskjellige verktøy som brukes til nettbaserte økter. Rettighetene kan variere mellom verktøyene. 

 • Laveste rettighetsnivå: deltaker eller participant 
  For studenter og deltakere. Vanlige rettigheter: 
  - rekke opp hånd
  - skrive i kommentarfelt/chat 
  - aktivere egen mikrofon og eget webkamera- delta i avstemming og andre interaktive aktiviteter
   
 • Middels rettighetsnivå: presentatør eller presenter
  Rollen passer når noen skal lede eller presentere deler av en økt, for eksempel gjesteforelesere eller studenter. Vanlige rettigheter i tillegg til overnevnte: 
  - kunne dele innhold (presentasjon, applikasjon etc.)  
 • Høyeste rettighetsnivå: moderatorvert eller host 
  For den som er hovedansvarlig for gjennomføringen av økten. Denne rollen tildeles ofte automatisk til den som oppretter økten i utgangspunktet. Det kan være praktisk at de som bidrar til gjennomføringen får denne rollen, slik at en unngår å redigere rettigheter underveis om det blir nødvendig med hjelp fra en annen enn den som leder økten.
   Vanlige rettigheter i tillegg til overnevnte: 
  - tildele / endre nye roller til deltakere 
  - overstyre deltakere (dempe lyd, fjerne fra økt etc.
  - endre økt-innstillinger 
  - starte avstemming og andre interaktive aktiviteter

Gjennomføring #

Viktige grep for å lykkes #

 1. Teknisk 
  - sørg for å en stabil nettverkstilkobling (kablet nett anbefales om mulig) 
  - god lyd er viktigere enn bilde (headset med USB-kabel e.l.)
   
 2. Praktisk
  - sørg for å få sitte mest mulig uforstyrret 
  - heng opp 'ikke forstyrr' merking på døra 
  - unngå bakgrunn som kan ta fokus bort fra innhold 
  - sett av tid til spørsmål underveis og på slutten av økta 
  - sørg for å ha godt lys forfra 
  unngå sterkt baklys (fra vindu e.l.) dette fører til mørkt videobilde
  - juster egen webkameravinkel slik at hele ansiktet vises fra en god vinkel 
  - få kamera i senter i front, unngå kameravinkel nedenfra og opp (bruk bøker e.l. under laptop for å få hevet kameravinkelen)
   
 3. 'Skap nærhet' - reduser digital distanse 
  - våg å være på video 
  - bruk av fornavn på deltakere kan bidra til økt følelse av fellesskap og kan gi mer autoritet
    NB! Vær varsom med bruk av navn i økter med videoopptak  
  - begynn rolig og snakk deg gjerne varm med litt uformell dialog med deltakerne
  - tilrettelegg for deltaker-interaksjon ved oppstart og underveis i en nettbasert økt
   
  Les mer om:

Før oppstart #

Legg til rette for tidlig pålogging (15-30 min.) før oppsatt tid. Tilstedeværelse med bilde og lyd i økten gir deltakere mulighet til å løse tekniske problemer og få bekreftet at: 
- de er i riktig økt 
- kamera, mikrofon og høyttaler virker 
 
Anbefaling: Lag gjerne en oppstarts-presentasjon med bakgrunnslyd og praktisk informasjon som spilles av. 
Informasjon om økten, tekniske og praktiske råd etc.

Videopptak av nettbaserte økter #

Les mer her: 

Etterarbeid #

 • Del lenker, filer og annet materiell fra økten
 • Publiser eventuelle videoopptak
 • Husk: Universell utforming for Læring (UUL) underteksting av video
 • Eventuell oppfølging i etterkant til deltakere
  Påminnelser, brukerundersøkelser, neste økt etc.

Vil du lære mer? #

Kontakt #

Denne veilederen er skrevet av Lærings- og multimediesenteret (Enheten får snart nytt navn)

Kontakt oss på NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om å gjennomføre nettbaserte økter, eller har andre tilbakemeldinger. 

0 Vedlegg
1955 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)