Tilbake

Akronymer ved IE-fakultetet

Dette er alle sammen forkortelser som er i bruk av administrasjonen på fakultetet. Jeg tar til orde for å begrense bruken av trebokstavsforkortelser i organisasjonen. Dette av hensyn til nye ansatte som ikke er kjent med stammespråket i organisasjonen eller ansatte som bytter jobb, funksjon eller rolle (Våre ledere byttes ut hvert fjerde år. De bruker det første halve året på å gjette seg til hva administrasjonen sier til dem!) 

Inntil vi har en bedre kommunikasjonspraksis på plass ved NTNU: Her er ordlisten du trenger for å overleve som ny ved IE-fakultetet. (For en oversikt over vanlige forkortelser, se Språkrådets liste over vanlige forkortelser. For en komplett liste over forkortelser for enheter ved NTNU, se Akronymer ved NTNU.)

 • ABE: avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
 • AD: Fakultet for arkitektur og design
 • BB: BlackBoard
 • BOA: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (ekstern finansiering)
 • CCIS: Center for Cyber and Information Security
 • DIH: Digital Innovation Hub
 • ERC: European Research Council (brukes også om EU-finansieringen ERC-grant)
 • EVU: Etter- og videreutdanning
 • IPR: Intellectual Property Rights/Intellektuelle rettigheter
 • H2020: Horizon2020 (forskningsmidler som tildeles fra EU)
 • HR: Human Resource (personal)
 • IEL: Institutt for elkraftteknikk 
 • IES: Institutt for elektroniske systemer
 • IIK: Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
 • IIR: Institutt for IKT og ralfag
 • IMF: Institutt for matematiske fag
 • ITK: Institutt for teknisk kybernetikk
 • ITN: Innovative training networks
 • KD: Kunnskapsdepartementet
 • LG: Ledergruppen
 • LOSAM: Lokalt samarbeidsutvalg
 • MNT: Matematikk, naturvitenskap og teknologi
 • NFR: Norges forskningsråd
 • PBO: Plan, budsjett og oppfølging
 • RD: ramme-drift (del av budsjettet)
 • RD69: Ramme-drift-kontoer for "personlige midler". Midler som den enkelte vitenskapelige ansatte disponerer selv
 • ROS: risiko og sårbarhetsanalyse
 • RSO (Ingen idé, spør Vegard og Tor): Ramme Strategi- og Omstillingsmidler
 • RT (Ingen idé, spør Vegard og Tor): Ramme Total = RD + RD69 + RSO
 • SESAM: Sentralt samarbeidsutvalg
 • SFF: Senter for fremragende forskning (tildeles av Norges forskningsråd)
 • SFU: Senter for fremragende utdanning (tildeles av Norges forskningsråd)
 • SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon (tildeles av Norges forskningsråd)
 • TSO: Tematiske satsingsområder
 • VFM: viderefordelingsmodellen (budsjettmodell)
 • ØK: Fakultet for økonomi
 • UH: Universitet og høgskole (som i UH-sektoren)
 • UHR: Universitets- og høgskolerådet
 • IES, ITK, IIK, IIR, IDI, IE, NV, VM
0 Vedlegg
3750 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)