(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (1.4), Gå til siste versjon.)

English version – Aimsun

Programinformasjon #

Aimsun er trafikkmodellprogramvare som lar deg modellere alt fra en enkelt bussbane til en hel region. Trafikkontrollsentre bruker Aimsun Live (tidligere Aimsun Online) for å ta beslutninger i sanntid om styring av et veinett. Det brukes til å prognostisere dynamiske fremtidige trafikkforhold basert på dagens nettverkstilstand og å evaluere hendelsesrespons eller trafikkstyringsstrategier.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Klasseromslisenser via lisensserver.

Benyttes ved IV-fakultetet ((Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Aimsun hos TSS-Transport Simulation Systems


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2984 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)