Etter innlevering...

Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (2.2), Gå til siste versjon.)

Innholdet på siden er rettet mot administrator for bedømmelseskomité og komitémedlemmer.

Administrator #

Administrator skal lede bedømmelseskomiteens arbeid og sammenfatte komiteens innstilling.

Arbeidsoppgaver før disputas #

 1. Sørge for at komitemedlemmene mottar avhandlingen.
 2. Gjøre komiteen kjent med veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.
 3. Sette frist for komitemedlemmense individuelle innstilling.
 4. Sammenfatte innstilling for komiteen og oversende til fakultetet.
  Dissenser skal grunngis i innstillingen.
  Frist: innen 3 måneder fra mottatt avhandling.
 5. Sette foreløpig dato for disputas.
  Minimum 5 uker fra komiteens innstilling er kjent.
  Avhandlingen må være offentlig tilgjengelig senest 3 uker før offentlig forsvar.
  Informere kandidat, institutt og fakultet om fastsatt dato.
 6. Melde inn tittel og emne for prøveforelesning for fakultetet.
  Kandidaten skal gjøres kjent tittel og emne for prøveforelesningen 10 arbeidsdager før prøveforelesningen.

Arbeidsoppgaver for bedømmelseskomiteen på disputasdagen #

 1. Vurdere om prøveforelesningen er bestått.
 2. Avgi innstilling om disputas skal godkjennes til fakultetet.

Fakultet for ingeniørvitenskap har eget evalueringsskjema som skal brukes, det finner du her

0 Vedlegg
18684 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)