Etter innlevering...

Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad

Innholdet på siden er rettet mot administrator for bedømmelseskomité og komitémedlemmer.

Administrator #

Administrator skal lede bedømmelseskomiteens arbeid og sammenfatte komiteens innstilling.

Arbeidsoppgaver før disputas #

 1. Sørge for at komitemedlemmene mottar avhandlingen.
 2. Gjøre komiteen kjent med forskrift for ph.d. ved NTNU og veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.
 3. Sette foreløpig dato for disputas.
  Maks to måneder fra komiteens innstilling er kjent.
  Informere kandidat, institutt og fakultet om fastsatt dato.
 4. Sette frist for komitemedlemmenes individuelle innstilling.
 5. Sammenfatte innstilling for komiteen og oversende til fakultetet.
  Dissenser skal grunngis i innstillingen.
  Frist: innen 3 måneder fra mottatt avhandling.
 6. Melde inn tittel og emne for prøveforelesning til fakultetet.
 7. Fakultetet gjør tittel og emne for prøveforelesningen kjent for kandidaten 10 arbeidsdager før prøveforelesningen.

Arbeidsoppgaver for administrator på disputasdagen #

 1. Sørge for at komiteen er på plass.
 2. Vurdere om prøveforelesningen er bestått.
 3. Avgi innstilling om disputas skal godkjennes til fakultetet.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: Evalueringsskjema pdf og doc

Fakultet for ingeniørvitenskap har eget evalueringsskjema som skal brukes, det finner du her

0 Vedlegg
19617 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)