Tilbake

Administrativ støtte ved IBT

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (6.1), Gå til siste versjon.)

Institutt for bioteknologi og matvitenskap har følgende fordeling av ansvarsoppgaver innen administrasjonen. En hovedansvarlig og en stedfortreder vil gi deg hjelp til å finne svar på spørsmål innen Personal, Økonomi, Studieadministrasjon, Post/arkiv og HMS. For mer utvidet søk om hjelp ved NTNU gå til Hvem kontakter jeg

Denne siden er også tilgjengelig på engelsk: Administrative support - IBT

Hvem gjør hva i administrasjonen ved IBT

   

Kontaktperson

Stedfortreder

Personal Ansettelser Cecilie kontakt-hr@nv.ntnu.no
  Permisjon (Paga) Cecilie  
  Forflytting av arbeidsted - søknad Cecilie

 

  Forlengelser Cecilie  
  Egenmeldinger/sykemeldinger (Paga) Cecilie  
  Mottak av nye medarbeidere Cecilie

 

       
Økonomi BestillingerBlomster Thao  
  Bestillinger – PC-utstyr

Innsida info

 

  Bestillinger – Hotell

Merethe / Thao

 

  Bestillinger – Kjemikalier / utstyr

Merethe

Thao

  Bestillinger – Kontorrekvisita Thao Merethe
  Lokal prosjektstøtte (budsjettering, opprettelse av prosjekt, fakturering, rapportering) Wenche  
 

Lønn  - Variabel

          -  Fast

kontakt@okavd.ntnu.no
Cecilie

 
 

Prosjektoversikt (nr, navn)

Wenche  
  Rekvisisjoner

Merethe / Thao

 
       
Studieadm. Adgang / nøkler Cecilie

Wenche / Henrik

  Masterstudent ved IBT Henrik Kristin
  Forslag til master- og prosjektoppgaver Henrik Kristin
  Godkjenning – obligatorisk aktivitet Henrik Kristin
  Digital eksamen og innlevering (Inspera) Henrik Kristin
  Klage- og begrunnelser Henrik Kristin
  Kvalitetssikring (KVASS) Henrik Kristin
  Leseplass- tildeling og adgang Henrik Kristin
  Oppnevning av sensor Henrik Kristin
 

Vurderingsprotokoll

Henrik

Kristin

Ph.d. PhD forms (på engelsk) Maja  
       
Post/arkiv

DHL

Merethe / Thao

 
  Varemottak Merethe Thao
  Saksfordeling - ePhorte Cecilie

 

       
Diverse Instituttseminar - forslag Cecilie Kjetil
  Kakelunsj / innsamling til gave

Wenche

 

  SOS-møte - forslag Kjetil  
       
HMS HMS-koordinator Martin Kjetil
  Verneombud
- Gløshaugen
- Akrinn

Gerd Inger Sætrom
Lene Waldenstrøm

Wenche Iren Strand
Hanne Karlsen
  Lokal strålevernskoordinator Randi  

 

 

2 Vedlegg
42853 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)