Tilbake

Administrasjon ved IKP

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (4.1), Gå til siste versjon.)

Administrativ informasjon for ansatte ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.


Roller og ansvar #

Instituttleder: Jens-Petter Andreassen

Administrativ leder: Hilde Eilertsen Woll


Ledergruppe #

Link til informasjon om ledergruppen og møtereferater fra faggruppeledermøtene


Administrasjon #

Adminstrative rollerNavn
HR-konsulentNina Sandberg
HR-konsulentHilde Steen Todal
Studie-konsulentAnacleta Venturin Andersen
PhD-konsulent (vikar)Knut M. Tjørstad
PhD-konsulent (permisjon)Lise Skorstad
Controller og prosjektøkonomBritt-Iren Tiseth
ProsjektøkonomTorgrim Mathisen
ØkonomimedarbeiderThao Tran Røvik 
LærlingVilde Sønstebø
Kommunikasjon / StudentrekrutteringGro Mogseth
FagbestillerChristopher Sørmo
FagbestillerMerethe Christensen Vadseth
HMS-koordinatorGunn Torill Wikdahl


Administrative systemer #

Tema: Administrative oppgaver (som f.eks. bestilling og reise)

Link til oversikt over administrative systemer for ansatte ved NTNU


Rutiner og skjema #

NTNU's retningslinjer for lagring av filer og dokumenter

Info om personvern og GDPR

Regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder

Satser for mat ved representasjon og bevertning


Savner du noe på denne siden - ta kontakt med Gro Mogseth

2 Vedlegg
7791 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)