Administrasjon ved IKP

Administrativ informasjon for ansatte ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.


Roller og ansvar #

Instituttleder: Jens-Petter Andreassen

Administrativ leder: Tom Helmersen


Ledergruppe #

Link til informasjon om ledergruppen og møtereferater fra faggruppeledermøtene


Administrasjon #

Adminstrative rollerNavn
HR-konsulentNina Sandberg
HR-konsulentSolveig Ikdal
Studie-konsulentAnacleta Venturin Andersen
PhD-konsulent (vikar)Knut M. Tjørstad
PhD-konsulent (permisjon)Lise Skorstad
Controller og prosjektøkonomBritt-Iren Tiseth
ProsjektøkonomSteve Løkkeberg Harila
ØkonomimedarbeiderThao Tran Røvik 
LærlingMarius Nilsen Haugsbakk
Kommunikasjon / StudentrekrutteringGro Mogseth
FagbestillerChristopher Sørmo
FagbestillerMerethe Christensen Vadseth
HMS-koordinatorGunn Torill Wikdahl


Teknisk ansatte #

GruppeNavn
Miljø- og reaktorteknologi:Gøril Flatberg
Mikael Hammer
Merethe C. Vadseth
Gunn Torill Wikdahl
Prosess-systemteknikk:Christopher Sørmo
Katalyse:Estelle M. Vanhaecke
Karin W. Dragsten (deltid)
Anne Hoff (deltid)
Kolloid og polymerkjemi:Jens Norrman
Monteringshallen:Ketil T. Helland
Erland Strendo (permisjon)


Presentasjoner fra allmøter #

Webinar 28. mai 2020 - Corona Test Project

Allmøte 3. september 2019


Administrative systemer #

Tema: Administrative oppgaver (som f.eks. bestilling og reise)

Link til oversikt over administrative systemer for ansatte ved NTNU


Rutiner og skjema #

Prinsipper for fordeling av inntekter og utgifter mellom institutt og faggrupper / prosjekt

NTNU's retningslinjer for lagring av filer og dokumenter

Info om personvern og GDPR

Regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder

Satser for mat ved representasjon og bevertning


Savner du noe på denne siden - ta kontakt med Gro Mogseth

3 Vedlegg
8756 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)