Administrasjon av eksamen - medisinstudiet

(Videresendt fra Administrasjon av eksamen på medisinstudiet)

For veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere.

Se også: Administrere eksamen – for administrativt ansatte

 

Skjema og maler

Her finner du skjema og maler som brukes i forbindelse
med eksamen på medisinstudiet.

Skåringsskjema for sensor
- til bruk ved kortsvarsoppgaver skriftlig eksamen:

Skjema for innmelding av eksaminatorer for muntlig eksamen:

FVO-database og læringsmålsdatabase:

Læringsmål og eksamensrammeverk ved medisinstudiet:

Retningslinjer

Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet

Under finner du prosedyerer for forberedelse til, gjennomføring av, og etterarbeid med eksamen ved medisinstudiet, NTNU:

 1. Oppfølging av studenter som stryker på eksamen (pdf)
 2. Innhenting av sensorer (pdf)
 3. Studiekonsulentenes ansvar for eksamen (pdf)
 4. Eksamenskommisjonens arbeid (pdf)
 5. Studentenes eksamensappel (doc),
  Mal for studenter eksamensappell (doc),
  Form for students exam-feedback (doc)
  Avstemning eksamensappell (lenke)

For studiekonsulenter:

 


Veiledere

Her finner du veiledere for flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.

 


Kontaktpersoner

Har du spørsmål om eksamen? Se under for en oversikt over hvem du kan kontakte.

Administrativ ansvarlig: Anne Kristin Mikkelborg

Faglig eksamenskoordinator: Tobias Slørdahl

Studiekonsulenter:


Rapporter

2015:

2016:

2017:


Fagfellevurdering

Alle flervalgsoppgaver vil gjennomgå fagfellevurdering.

 

 
43 Vedlegg
30513 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)