Administrasjon av eksamen - medisinstudiet

(Videresendt fra Administrasjon av eksamen på medisinstudiet)

For undervisere, veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere. Annen faglig og administrativ informasjon om medisinstudiet finnes i denne portalen.

Se også: Administrere eksamen – for administrativt ansatte

Skjema og maler

Her finner du skjema og maler som brukes i forbindelse
med eksamen på medisinstudiet.

Skåringsskjema for sensor
- til bruk ved kortsvarsoppgaver skriftlig eksamen:

Skjema for innmelding av eksaminatorer for muntlig eksamen:

FVO-database og læringsmålsdatabase:

Læringsmål og eksamensrammeverk ved medisinstudiet:

 

Retningslinjer

Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet

Under finner du prosedyrer for forberedelse til, gjennomføring av, og etterarbeid med eksamen ved medisinstudiet, NTNU:

 1. Oppfølging av studenter som stryker på eksamen (pdf)
 2. Studenter som eksamensgjennomlesere (pdf)
 3. Studiekonsulentenes ansvar for eksamen (pdf)
 4. Eksamenskommisjonens arbeid (pdf)
 5. Studentenes eksamensappell (doc),
  Mal for studenter eksamensappell (doc),
  Form for students exam-feedback (doc)
  Avstemning eksamensappell (lenke)

For studiekonsulenter:

 


Veiledere

Her finner du veiledere for flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.


Kontaktpersoner

Har du spørsmål om eksamen? Se under for en oversikt over hvem du kan kontakte.

Administrativ ansvarlig for skriftlig eksamen: Anne Kristin Mikkelborg

Administrativ ansvarlig for muntlig eksamen: Randi Moen Sund

Faglig eksamenskoordinator: Maria Othelie Underdal

Studiekonsulenter:


Rapporter

2015:

2016:

2017:

2018:


Fagfellevurdering

Alle flervalgsoppgaver vil gjennomgå fagfellevurdering.

51 Vedlegg
92801 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)