Tilbake

Administrasjon av eksamen - medisinstudiet

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (14.9), Gå til siste versjon.)

For veiledere, sensorer, eksaminatorer og studiekonsulenter på medisinstudiet. Retningslinjer for eksamen, prosedyrebeskrivelser og veiledere.

Se også: Administrere eksamen – for administrativt ansatte

Skjema og maler

Her finner du skjema og maler som brukes i forbindelse
med eksamen på medisinstudiet.

Skåringsskjema for sensor
- til bruk ved kortsvarsoppgaver skriftlig eksamen:

Skjema for innmelding av eksaminatorer for muntlig eksamen:

FVO-database og læringsmålsdatabase:

Læringsmål og eksamensrammeverk ved medisinstudiet:

 

Retningslinjer

Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet

Under finner du prosedyrer for forberedelse til, gjennomføring av, og etterarbeid med eksamen ved medisinstudiet, NTNU:

 1. Oppfølging av studenter som stryker på eksamen (pdf)
 2. Studenter som eksamensgjennomlesere (pdf)
 3. Studiekonsulentenes ansvar for eksamen (pdf)
 4. Eksamenskommisjonens arbeid (pdf)
 5. Studentenes eksamensappell (doc),
  Mal for studenter eksamensappell (doc),
  Form for students exam-feedback (doc)
  Avstemning eksamensappell (lenke)

For studiekonsulenter:

 


Veiledere

Her finner du veiledere for flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.


Kontaktpersoner

Har du spørsmål om eksamen? Se under for en oversikt over hvem du kan kontakte.

Administrativ ansvarlig for skriftlig eksamen: Anne Kristin Mikkelborg

Administrativ ansvarlig for muntlig eksamen: Randi Moen Sund

Faglig eksamenskoordinator: Håvard Hatle (Tobias Slørdahl har permisjon til 1. september 2020)

Studiekonsulenter:


Rapporter

2015:

2016:

2017:

2018:


Fagfellevurdering

Alle flervalgsoppgaver vil gjennomgå fagfellevurdering.

45 Vedlegg
64633 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)