Tilbake

ABE-reformen

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (2.8), Gå til siste versjon.)

Regjeringen innførte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i 2015, og har siden kuttet budsjettet til alle statlige virksomheter med 0,5-0,7 prosent hvert år. Denne siden vil bli oppdatert med informasjon om hvilken betydning effektiviseringskravene har og vil få for NTNU.

English version: The ABE Reform

Rapport med forslag til NTNU #

ABE-reformen vil føre til at NTNUs budsjett trolig vil bli redusert med om lag en halv milliard kroner de neste ti årene.

På oppdrag fra NTNUs ledelse leverte konsulentselskapet EY (tidligere Ernst & Young) i mai 2019 utkast til en rapport med anbefalinger hvordan NTNU kan møte disse nedskjæringene, og andre utfordringer i sektoren.

Konsulentselskapet foreslår tiltak som kan øke produktiviteten, effektivisere støttefunksjoner og øke inntektene fra forskning og utdanning.

NTNUs ledelse ønsker en bred drøfting av forslagene på NTNU.

Les mer og utdypende om forslagene (Innsida-melding 8. mai 2019).

Nedlastbar rapport #

Last ned rapporten fra EY, pr. 15. august 2019.

NTNU – Kunnskapsgrunnlag ABE-reform, v2 – 15. august 2019 (pdf)

OBS: Rapporten er revidert etter en høringsrunde. Frist for høringsrunden var 27. mai 2019.

Foreløpig tidsplan 2019 for behandling av rapporten #

 • 7. mai: Rektoratsmøte – EY presenterer rapportutkast / innspill til videre oppfølging
 • 7. mai: Dekanmøte – EY presenterer rapportutkast / innspill til videre oppfølging
 • 9. mai: SESAM – Foreløpige reaksjoner og innspill til prosess
 • 9. mai: Administrasjonslederforum (ALF) + ledere FA – Foreløpige reaksjoner og innspill til prosess
 • 14. mai: SESAM – Drøfte videre prosess og plan for oppfølging
 • 14. mai: Dekanmøte – Drøfte videre prosess og plan for oppfølging
 • 27. mai: Fakultetene, Fellesadministrasjonen og ansattorganisasjoner – Frist til å melde faktafeil og siste korreksjoner
 • 4. juni: Dekanmøte + tillitsvalgte – Plan- og budsjettseminar 2020
 • 6. juni: Styremøte – Orientering om rapporten
 • 21.-22. august: Styremøte – Planleggingsrammer for 2020 og langtidsperioden, håndtering av ABE i 2020
 • 30. august (tentativ): Fellesseminar med ansattorganisasjoner – Rammer for omstillingsarbeidet framover
 • 16.-17. september: Dekansamling – Drøfte ambisjoner, premisser, mål, organisering mv. Planlegge videre oppfølging
 • September-november: Linjeledelse og ansattorganisasjoner – Områdevis gjennomgang av potensial, tiltak, alternativer
 • 3.-4. desember: Styremøte – Årsplan og budsjettrammer 2020 og langtidsperioden. Plan for videre oppfølging og prioritering av områder

Fortløpende informasjon #

Informasjon blir fortløpende publisert i meldinger på Innsida og lenket her:

Kontakt #

For ytterligere opplysninger:

Avdelingsleder Roar Tobro, Avdeling for virksomhetsstyring

2 Vedlegg
7933 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)