Tilbake

ABE-reformen

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (3.8), Gå til siste versjon.)

Regjeringen innførte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i 2015, og har siden kuttet budsjettet til alle statlige virksomheter med 0,5-0,7 prosent årlig. Reformen betyr at NTNUs budsjetter tilsammen vil bli redusert med om lag 250 millioner kroner de neste fem årene. På denne siden legger vi ut informasjon om hvordan NTNU planlegger å håndtere innsparingen.

English version: The ABE Reform

Bakgrunnsinformasjon #

Kontakt #

Arbeidsgruppa som jobber med å planlegge et ABE-program på NTNU kan kontaktes på abe@komm.ntnu.no. Gruppa ledes av avdelingsleder Roar Tobro,

1 Vedlegg
8802 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)