(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (2.8), Gå til siste versjon.)

English version: 20-sim

Programinformasjon #

20-sim er et modellerings- og simuleringsprogram for mekatroniske systemer. Med 20-sim kan du lage grafiske modeller og ingeniørskjema. Med disse modellene kan du simulere og analysere oppførselen til dynamiske systemer. Du kan til og med generere C-kode og kjøre denne koden på maskinvare for rask prototyping og HIL-simulering.

Lisensinformasjon  #

Volumlisens: Et klassesett som kjører via lisenstjener + noen enbrukerlisenser.

Benyttes ved IV-fakultetet (Institutt for marin teknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent20-sim


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare


0 Vedlegg
3938 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)