Økonomisk støtte under forskningsterminen

På denne siden finner du informasjon om økonomisk støtte til forskningstermin ved NTNU. Økonomisk støtte forutsetter at du har søkt og fått innvilget forskningstermin

English version - Economic support during our sabbatical 

Temaside om forskningstermin | Sider merket med forskningstermin

Økonomisk støtte til forskningstermin i utlandet #

NTNU tildeler mobilitetsstipend etter faste satser for vitenskapelige ansatte som tar hele eller deler av forskningsterminen i utlandet og hvor ikke annen støtte er innvilget. NTNUs mobilitetsstipend skal gå til å dekke etablerings- og merkostnader ved reise til utlandet og skal ikke finansiere forskningsprosjektet. Vitenskapelige ansatte som skal ha utenlandsopphold skal før oppholdet starter inngå en egen kontrakt med arbeidsgiver. Kontrakten regulerer oppholdet og økonomiske støtteordninger.

Satser #

NTNUs mobilitetsstipend er basert på Forskningsrådets satser: Sats (a) gjelder hvis du reiser alene; sats (c) gjelder hvis du reiser med ektefelle/registrert samboer og barn (totalt tre eller flere personer). I tillegg har NTNU en egen månedssats, (b), hvis du reiser sammen med ektefelle/registrert samboer eller ett barn (totalt to personer); da økes månedssats (a) med 37,5 %.

NTNUs mobilitetsstipend gis etter følgende fordeling per måned, såfremt ikke annen finansiering er innvilget (satser per 01.01.2019):

(a) Den ansatte drar alene = 1 person kr 18 000 per mnd.
(b) Den ansatte drar sammen med ektefelle/registrert samboer eller 1 barn = 2 personer 18 000 per mnd. + 37,5 % (kr 24 750).
(c) Den ansatte drar sammen med ektefelle/registrert samboer og barn = 3 personer eller flere kr 33 000 per mnd.

NTNU dekker i tillegg én reise tur/retur på billigste reisemåte for den ansatte og medfølgende familie/registrert samboer, såfremt ikke annen støtte er innvilget.

Annen støtte #

Det gis videre støtte til følgende dokumenterte utgifter etter søknad:

 • Fripolise til ektefelle/registrert samboer som taper lønnsinntekt under utenlandsoppholdet med verdi på inntil kr 300 000 (kostnad på en slik polise skal ikke overstige kr 25 000 per år).
 • Utdanningsstipend for ektefelle/registrert samboer med inntil kr 20 000 per år.
 • Sykeforsikring dersom NAV/SPK ikke dekker dette tilfredsstillende (for både den ansatte/ektefelle/registrert samboer/barn. Maksimumsbeløp kr 30 000 per år per familie).
 • Skatterådgivning hos skatteekspert med inntil kr 10 000 per opphold (forutsetter minimum 6 måneders utenlandsopphold).

Plikt til å søke støtte til mobilitet hos eksterne kilder #

Utreisende vitenskapelige ansatte har plikt til å søke finansiering til støtte for mobilitet fra eksterne kilder såfremt slike finnes. NTNUs mobilitetsstipend til utenlandsopphold avkortes mot andre stipend som er tildelt for å dekke etablerings- og merkostnader for samme utenlandsopphold.

Hjelp og administrativ støtte #

Vitenskapelige ansatte som har fått innvilget forskningstermin med utenlandsopphold tilbys også bistand på følgende hovedområder:

 • Finansieringsordninger.
 • Juridisk og administrative søknader (Skatt, NAV).
 • Administrative, helsemessige og immigrasjonsrelaterte områder.
 • Økonomiske og skattemessige spørsmål, inkludert budsjett og oppgjør.
 • Praktisk bistand knyttet til bolig, skole og barnehage.
 • Kulturelle- og familierelaterte spørsmål.
 • Kontaktpersonordning som skal etablere kontakt mellom de NTNU-forskerne som har vært i utlandet og de som skal til utlandet.

Kontakt #

Side ble sist oppdatert: 18.09.2019

0 Vedlegg
9617 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)