Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte

Denne siden inneholder informasjon for ansatte i økonomifunksjoner.

Sider merket med Økonomi 

Meldingskanaler #

Felles økonomi - for alle ansatte på NTNU som ønsker å få nyheter og informasjon fra økonomiavdelingen

Arbeidsområder og rutinestøtte #

Innkjøp - Anskaffelser #

Lønn #

Reiser #

Regnskap #

Prosjekter #

Økonomisystemer #

Oversikt over økonomisystemene som Økonomiavdelingen har systemansvar for.

Skjemabank #

Skjemabank Økonomi: samling av alle skjema som brukes i økonomiprosesser

Roller og rolleinnehavere #

Oversikt over ansvars- og rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner.

Kurs fra Økonomiavdelingen #

Våre kurs blir annonsert i Læringsportalen

Ansatte i Økonomiavdelingen #

Kontakt og brukerstøtte #

Se også #

Undersider

2 Vedlegg
92629 Visninger