Tilbake

NTNUs ærespris

(Videresendt fra Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU)
Målgruppe: Medarbeidere
Tagger: ærespris innsats

Innføringen av NTNUs ærespris ble fastsatt av Rektor 24. februar 2015 (ephorte 2012/10647).

Se også: Utnevne æresdoktor

Hva er NTNUs ærespris? #

Akademikere vil normalt utnevnes til æresdoktorer. NTNUs ærespris er ment å være et supplement ved at man får mulighet til å synliggjøre personer fra kultur, politikk og næringsliv/arbeidsliv som enten har gjort en stor innsats for NTNU eller som framstår som forbilder for våre ansatte og studenter.

Hvorvidt prisen skal deles ut og til hvem avgjøres av Rektor etter drøfting i Rektoratet.

Den som mottar æresprisen vil få et diplom og et kunstverk.

Kriterier #

NTNUs ærespris tildeles personer som gjennom sitt liv og arbeid har bidratt til NTNUs utvikling eller gjort en særlig samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt. Vi tenker på personer som:

  • fortjener heder fordi de gjennom sitt personlige engasjement har vært/er verdifulle samarbeidspartnere for universitetet. 
  • er et forbilde for studenter og ansatte og som synliggjør hvordan enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i samfunnet i tråd med NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Prisen kan tildeles en NTNU-alumnus. 

Tidligere ansatte er ikke kandidater til NTNUs ærespris. Unntak kan bare gjøres for personer som har vært ansatt i II-stilling, utdanningsstilling, eller for en kortere periode i karrieren. Personer som har en løsere tilknytning til NTNU (eks. veileder, sensor), kan utnevnes.

Hvordan nominere noen til prisen? #

Fagmiljøene inviteres til å fremme forslag via sitt institutt og fakultet til NTNUs ærespris fortrinnsvis innen samme frist som forslag til NTNUs æresdoktorer.

Mottakere av NTNUs ærespris #

Rune Fløisbonn (2018) - pådriver for utvikling av datasikkerhet som fagfelt i Norge.

Rektor Gunnar Bovim og æresprisvinner Rune Fløisbonn. Foto: Thor Nielsen/NTNU.

Rektor Gunnar Bovim og æresprisvinner Rune Fløisbonn ved NTNUs doktorpromosjon 16. mars 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU.

Kontakt #

Saksbehandler: Kristin Wergeland Brekke, rektors stab

1 Vedlegg
2638 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)