Tilbake

Årshjul med frister HF

Frister for instituttledere ved Det humanistiske fakultet #

  • 15. mars: Større endringer i studieporteføljen for kommende studieår.
  • 15. oktober: Opptaksrammer for kommende studieår.
  • 1. desember: Budsjett for kommende år
  • 1. desember: Årsplan for kommende år leveres til fakultet
  • 1. desember: Studieplaner for kommende studieår
  • 1. desember: Kvalitetsmelding for utdanning for foregående studieår

Årshjul med frister for instituttleder ved Det humanistiske fakultet

Frister for vitenskapelig ansatte ved Det humanistiske fakultet #

Årshjul med frister for ansatte ved Det humanisatiske fakultet

3 Vedlegg
4645 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)