Tilbake

Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE

(Videresendt fra Årets formidler og Årets lærer IME)

De tre prisene deles normalt ut årlig, ifm. fakultetets årlige fest.

Prisene som er listet opp under, ble delt ut ved det tidligere IME-fakultetet til og med 2016.

Prismottakere #

Årets formidler #

Årets lærer/læringsmiljø #

Årets målgivende pasning #

"Årets lærer/læringsmiljø" #

Nomineringsgruppa #

 • 2 pedagogiske koordinatorer
 • 4 fakultetstillitsrepresentanter

Mandat #

Prisen for "Årets lærer/læringsmiljø" ved fakultetet kan tildeles enkeltpersoner eller en gruppe av lærere.
Nomineringsgruppa må ta hensyn til følgende momenter:

 • Prisen sikter mot å stimulere og framheve pedagogisk virksomhet ved fakultetet, ved at den tildeles en person eller et fagmiljø som har ytret framragende innsats på dette feltet.
 • Prisen skal i første rekke gjelde selve undervisningen, men kan også tildeles for utarbeidelse av lærebøker og annet studiemateriell, eller original og framgangsrik organisering av undervisningen.
 • I begrunnelsen skal det legges særlig vekt på virkningen av den pedagogiske virksomheten, evnen til å presentere, overbringe og formidle lærestoffet, og til å stimulere studentene til aktivitet og egeninnsats.
 • Prisen skal normalt knyttes til virksomhet som har gått over flere år, med kan også knyttes til pedagogiske enkeltprestasjoner.
 • Kandidater som har fått SINTEF-prisen kan ikke nomineres til "Årets lærer/læringsmiljø" samme år.

Årets formidler #

Kriterier – Fakultetets formidlerpris:
Prisen tildeles personer (evt. grupper) som har gjort en innsats på formidlingsfronten.

 • Dette kan være både personer som har formidlet sitt fag ved å popularisere dette slik at det ble tilgjengelig for en videre målgruppe eller generelt for samfunnet.
 • Personer som bevirker at fakultetets virksomhet blir gjort kjent, eks. via media og andre fora.

Årets målgivende pasning #

Statutter #

 • § 1 Formålet med prisen er å fremme forskning, utdanning, formidling, nyskaping og arbeidsmiljø ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved å anerkjenne og synliggjøre personer som bidrar til godt lagarbeid. 
 • § 2 Prisen skal utdeles til en eller flere personer ansatt ved IE som har gjort en betydelig innsats til nytte for andre personers resultater.
 • § 3 Prisen består av kunst til en verdi på inntil kr. 10.000 og et diplom.
 • § 4 Et utvalg på tre personer oppnevnt av Dekanus for en periode på fire år skal velge ut prisvinner, basert på innkomne forslag som er dokumentert på en slik måte at utvalget kan foreta en rettferdig og riktig vurdering.
 • § 5 Prisen skal deles ut en gang pr. år i forbindelse med IEs velferdsarrangement.
 • § 6 Statuttene kan endres etter vedtak av dekanus.
3 Vedlegg
10466 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)