Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Fedem Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Fico Xpress IVE Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Fieldwork - for leaders Godkjent 5.8 Christen Torvik 2 Måneder siden
Fieldwork - for participants Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Fiji Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
File Backup Godkjent 2.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
File permissions Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tore Stensaker Tefre 1 År siden
FileMaker Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 14 Dager siden
Filling out the master agreement Godkjent 1.8 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 7 Måneder siden
Finalizing the bachelor and master thesis Godkjent 1.9 (Mindre endring) Bernt Skjermstad 4 Måneder siden
Financing for studies abroad Godkjent 2.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Finding a conference venue Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Finding reports - Quality assurance of education Godkjent 1.5 Øyvind Buljo 2 År siden
Finding sources Godkjent 7.9 Berit Stærkær 28 Dager siden
Fire safety Godkjent 5.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Fire safety - buildings in other municipalities Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 11 Måneder siden
Fire safety - Dragvoll Godkjent 1.8 (Mindre endring) Trond Øyum 8 Måneder siden
Fire safety - Dravoll Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Fire safety - Gjøvik Godkjent 1.4 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden