Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Office 365 OneDrive Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 År siden
Administrative support Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Setting up your employee Email account in OS-X Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Accommodations for employees with disabilities Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Executive Committee for Engineering Education Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 3 År siden
Horizon 2020 - external consultans Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Software Farm for Internet Explorer - private PC Godkjent 1.5 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
The E-Room Project tool Godkjent 2.8 (Mindre endring) Jørgen Syvertsen 3 År siden
Publishing videos and sound clips online Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Call for proposals in Erasmus Global Mobility Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Admission requirements for PhD programmes Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Trends in teaching and learning Godkjent 1.5 Silje Belsvik Taftø 2 År siden
Communications plan - Conferences and events Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Bike parking Godkjent 1.8 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 2 År siden
Examination plan Gjøvik Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Software Farm Change Log Godkjent 2.4 (Mindre endring) Brynjulf Mauring 2 År siden
Register stay abroad - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Student advisers at the IME faculty Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Business cards Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Student advisors at the Faculty of Medicine Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden