Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Setting up your email account in OS-X Godkjent 1.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 År siden
Use the libraries databases Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Office 365 Skype for business (Lync) for students Godkjent 1.0 Aleksander Eikeland 4 År siden
Use databases from the library Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
LaTeX - installation and introduction Godkjent 1.6 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 4 År siden
Restart extension at the Faculty of Humanities - PhD Godkjent 1.0 Gro Lurås 4 År siden
Variation in your workday Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Checklist for submitting your dissertation Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Responsibilities during the execution phase Godkjent 1.5 Anders Nese 4 År siden
PhD -- academic training Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Creating webpages Godkjent 1.5 Thomas Andersen 4 År siden
Inactivity and variation Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Ergonomics for your office workspace Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Help with AV equipment Godkjent 1.2 Anders Nese 4 År siden
Working capital - PhD Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Secure FTP - SFTP Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 4 År siden
WinZip Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 4 År siden
Using Linux at NTNU Godkjent 1.7 Christine Anne Sætre 4 År siden
Visualization of data and drawings of diagrams Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Delays during the PhD period Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden