Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Overtime Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Using the APA reference style Godkjent 3.4 Peggy Fürtig 1 År siden
Parental leave for employees at Kavli Institute AD and NV Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Plagiarism control - Using Urkund in Blackboard Godkjent 1.5 Berit Danielsen 1 År siden
Study techniques Godkjent 4.9 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Prerequisites for starting your MA thesis Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Blackboard - App for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Marit Kristine Berntsen 1 År siden
NTNU Open Data Godkjent 1.6 Anja Johansen 1 År siden
Reading rooms at Øya Godkjent 4.0 Kristina Jones 1 År siden
Use e-books from the library Godkjent 4.2 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Blackboard - Export list of students Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Sending email to students Godkjent 1.6 Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Using the calendar Godkjent 1.3 Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Instructor app for employees Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Digital Exam - for External Graders Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Portfolio assessment in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Student Services Godkjent 10.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Travel advance Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 1 År siden
Dividing up expenses Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Use of your own vehicle Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden