Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Taxes during your sabbatical year Godkjent 2.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 1.9 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 1.5 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.6 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.2 Nina Andersen 1 År siden
Outlook on Mac Godkjent 2.3 William Henriksen 1 År siden
Radiation protection - radioactive waste Godkjent 3.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Work for your partner during your sabbatical Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Working hours Godkjent 4.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Ergonomics in the laboratory Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Reporting non-conformances - for students Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Exercise during work hours Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Working with fume cupboards Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Workplace stretches Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Safety requirements for fume cupboards Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Purchasing or removing fume cupboards Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Prevent repetitive stress injuries Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Checking fume cupboards Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Actions and reporting in the case of problems with fume cupboards Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden