Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Accommodations for students with mental illnesses Godkjent 2.2 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Services for students with mobility impairment Godkjent 1.5 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Services for visually impaired or blind students Godkjent 2.5 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Accommodations for students with disabilities Godkjent 2.7 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Photo Competition Godkjent 2.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Back up and transfer emails and contacts Godkjent 2.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Reading rooms and computer labs at Dragvoll Godkjent 2.7 Anna Kittel 1 År siden
Digital school exam - use of sheets for scanning Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden
Check the register of voters Godkjent 3.0 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Digital home exam - for academic staff Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Accommodations during exams for special needs students Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
University Chaplain Godkjent 1.9 Maria Lillemoen 1 År siden
Communicate your research in the library Godkjent 2.8 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 År siden
Adding a shared mailbox in Outlook Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 1 År siden
Presence of teaching staff during exams Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Digital exam Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Pre-approval of study abroad plans Godkjent 2.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.9 (Mindre endring) Lasse Georg Tønnessen 1 År siden
Use e-journals from the library Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden