Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Python Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
PyMOL Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Putty Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Purchasing or removing fume cupboards Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Publishing videos and sound clips online Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Publishing images online Godkjent 1.3 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Publishing and delayed publication of theses Godkjent 1.7 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 9 Måneder siden
Publishing - PhD Godkjent 1.7 Roar Storleer 2 År siden
Publish your master thesis electronically Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Publish with Open Access Godkjent 3.5 Nina Andersen 1 Måned siden
Publish masters theses electronically Godkjent 3.0 Bernt Skjermstad 11 Måneder siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 3 Måneder siden
PRTG Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Protect Microsoft Office documents with encryption Godkjent 1.7 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Promotion to full professor Godkjent 9.0 Kathinka Brødreskift Høyden 18 Dager siden
Prolongation of exchange studies Godkjent 2.2 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Project registration at ISB Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Williamson 2 År siden
Project and specialization course - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 9 Måneder siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 2.2 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Programmes for students with dyslexia Godkjent 2.6 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Programme of study evaluations - for the head of the programme Godkjent 1.6 Øyvind Buljo 6 År siden
Programme council - MCT Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 2 Måneder siden
Programme council Godkjent 1.3 Tanja Mathiesen 1 År siden
Procedures for PhD candidates at IBM Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carine Louise Nilsen 1 År siden
Procedures for exchange students Godkjent 3.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Procedures for approved Erasmus Global Mobility projects Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Problems while abroad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Problem reporting system Godkjent 2.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Printing your thesis Godkjent 4.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Printing PowerPoint slides Godkjent 1.3 Pernille Wangsholm 6 År siden
Printing in the library Godkjent 4.1 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Printing from mobile devices - Everyoneprint Godkjent 1.6 Stig Owe Olsen 2 År siden
Printing at AD Godkjent 2.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Printing at AB Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Print and copy in Ålesund Godkjent 1.2 (Mindre endring) Magne André Rasmussen 2 År siden
Print and copy in Gjøvik Godkjent 1.2 Einar Jørgen Haraldseid 2 År siden
Print - FAQ Godkjent 1.6 Tore Stensaker Tefre 1 År siden
Prezi Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 18 Dager siden
Preventing work-related musculoskeletal problems - ergonomics Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Prevent repetitive stress injuries Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Presence of teaching staff during exams Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Prescription safety glasses Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Prerequisites for starting your MA thesis - graduate engineer programmes Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Prerequisites for starting your MA thesis Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Pregnancy at NTNU Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and working in warm or cold environments Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Pregnancy and vibrations Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and radiation exposure Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Pregnancy and noise Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and ergonomics Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and chemicals Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and biological factors Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Precautions before reinstalling your Windows PC Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Pre-approval of study abroad plans Godkjent 2.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
PowerShell Studio Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Post-sabbatical reporting requirements Godkjent 2.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Postponing parental leave Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Postal services at NTNU Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Post a message on Innsida Godkjent 2.1 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Portfolio assessment in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Policy for information security Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Policy for Gender Equality and Diversity 2018-2021 Godkjent 1.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Plaxis Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Plagiarism control at NTNU Godkjent 2.4 Berit Danielsen 1 År siden
Plagiarism control - Using Urkund in Inspera Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden
Plagiarism control - Using Urkund in Blackboard Godkjent 1.5 Berit Danielsen 1 År siden
Plagiarism control - Using the Urkund web-inbox Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 6 Måneder siden
PitStop Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Pidgin Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Photoshop Elements Godkjent 2.4 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Photo Competition Godkjent 2.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Photo Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden