Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Deadline for announcement of grades Godkjent 2.0 Anette Knutsen 14 Timer siden
Contact your orderer Godkjent 8.9 (Mindre endring) Felix Seifert 15 Timer siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 3.1 Nina Andersen 16 Timer siden
Recording studios for sound and video Godkjent 3.0 Amelia Dixie Matre 17 Timer siden
Blackboard - Assessing course work Godkjent 1.7 Steinar Hov 18 Timer siden
Sound and video recording Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 20 Timer siden
Software available by request Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 22 Timer siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 22 Timer siden
ArcGIS Godkjent 8.0 Aso Amedyan 3 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Classification of files and documents Godkjent 1.5 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Dager siden
Masters thesis in natural sciences and informatics Godkjent 5.6 Therese Mjøen 3 Dager siden
Lab management at IBT Godkjent 19.4 Martin Gimmestad 4 Dager siden
Fitness initiatives for employees in Gjøvik Godkjent 8.5 Lise M. Konow Linnerud 4 Dager siden
New at IKP Godkjent 3.3 (Mindre endring) Gro Mogseth 5 Dager siden
Substance abuse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 5 Dager siden
Occupational Health Services Godkjent 3.1 Ann Kristin Sjaastad 5 Dager siden
Master Thesis - IIK Godkjent 1.9 Maria Sofie Sortvik Barosen 5 Dager siden
Benefits and discounts Godkjent 3.4 Lise M. Konow Linnerud 5 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 5 Dager siden