Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Project registration at ISB Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Williamson 2 År siden
Completing student evaluations of courses Godkjent 2.1 Arve Bremseth 2 År siden
Blackboard - Item and blank page Godkjent 1.8 Sissel Arhaug Basso 2 År siden
Blackboard - General overview Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Open courses and guest access Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Course introduction for students Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Message channel settings in Innsida Godkjent 2.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Create Innsida message channel Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Bookmarks Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Automatic forwarding of your email Godkjent 2.0 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Calendar with Outlook Godkjent 4.8 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Email Using Outlook Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Change language in Windows and Office Godkjent 1.5 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Skype for Business on Mac Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
HC parking and transport Godkjent 1.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Programmes for students with dyslexia Godkjent 2.6 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Pack and unpack zip files Godkjent 1.3 Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Blackboard - Adaptive release content Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Office 365 - Excel Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Office 365 - PowerPoint Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Office 365 - Word Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Services for deaf or hearing-impared students Godkjent 2.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Blackboard - Creating self and peer assessments Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - The content editor Godkjent 1.1 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating tests and surveys Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Video conferencing with Collaborate Ultra Godkjent 1.2 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating and using discussion forums Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 2 År siden
Restoring files on network directories Godkjent 1.3 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Blackboard – Using TeamSite for projects Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Change page layout in Innsida Godkjent 3.1 Christine Anne Sætre 2 År siden
Change page layout of My Page in Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Add or remove apps Godkjent 3.2 Christine Anne Sætre 2 År siden
Add or remove elements from My Page Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Rent out your bed-sit or apartment Godkjent 1.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Blackboard - Content folder and learning module Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.4 Christian Moen Fjære 2 År siden
Installing printers in Windows 7 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Change language in Windows 7 and Office 2010 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Horizon 2020 - external consultants Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Connect to your home directory via Linux Godkjent 3.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Senior days Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Post-sabbatical reporting requirements Godkjent 2.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Printing at AD Godkjent 2.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis at the Faculty of Medicine Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Classification systems in the library Godkjent 1.7 Lene Elisabeth Bertheussen 2 År siden
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 2 År siden
Elections at AD Godkjent 2.4 Ole Tolstad 2 År siden
Procedures for approved Erasmus Global Mobility projects Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Blackboard - Submitting an assignment Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Specialization Information Systems Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Finding reports - Quality assurance of education Godkjent 1.5 Øyvind Buljo 2 År siden
Shared network directory Godkjent 1.9 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Societal challenges Godkjent 5.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Societal challenges Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Research Infrastructures Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Research Infrastructures Godkjent 1.9 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Marie Curie Actions Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Marie Curie Actions Godkjent 3.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Key enabling technologies Godkjent 3.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Key enabling technologies Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Future and Emerging Technolgies - FET Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Future and Emerging Technolgies - FET Godkjent 1.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
EU funding DMF - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PhD forms – IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden Flytt til søppelkassen
Checklist for scientific and technical purchases Godkjent 1.9 Tove Strømman Matera 2 År siden
Computer labs at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Publishing - PhD Godkjent 1.7 Roar Storleer 2 År siden
Office 365 - Install on phone and tablet Godkjent 1.7 Tanja Mathiesen 2 År siden
Create your own website Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tore Hugubakken 2 År siden
Content strategy for webpages Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Elections at OK Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Election at HF Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden