Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Installing printers in Windows Godkjent 5.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Connect to eduroam with Windows Godkjent 3.8 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Connect to wireless internet for Mac OS X Godkjent 2.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Wireless network for Android Godkjent 3.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Software available by request Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
PRTG Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Finding a conference venue Godkjent 3.5 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 1 Måned siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 2.6 Berit Stærkær 1 Måned siden
Teams - personal settings Godkjent 1.0 Thomas Misje 1 Måned siden
Reading rooms and computer labs at Kalvskinnet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Peggy Fürtig 1 Måned siden
Teams - create a channel Godkjent 1.1 Thomas Misje 1 Måned siden
Master Thesis - IIK Godkjent 1.4 Maria Sofie Sortvik Barosen 1 Måned siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 1.8 Maria Sofie Sortvik Barosen 1 Måned siden
Teams - manage team membership Godkjent 1.0 Thomas Misje 1 Måned siden
How to apply for sabbatical leave Godkjent 5.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Laboratory and workshop handbook Godkjent 1.9 Arve Johansen 1 Måned siden
Elections at VM Godkjent 4.4 Renate Lillian Johansen 1 Måned siden
Shotcut Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Order a PC or Mac Godkjent 4.3 Felix Seifert 1 Måned siden
Venues for courses and conferences Godkjent 3.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden