Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Email Using Outlook Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Change language in Windows and Office Godkjent 1.5 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Skype for Business on Mac Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
HC parking and transport Godkjent 1.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Programmes for students with dyslexia Godkjent 2.6 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Pack and unpack zip files Godkjent 1.3 Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Blackboard - Adaptive release content Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Office 365 - Excel Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Office 365 - PowerPoint Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Office 365 - Word Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Services for deaf or hearing-impared students Godkjent 2.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Blackboard - Creating self and peer assessments Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - The content editor Godkjent 1.1 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating tests and surveys Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Video conferencing with Collaborate Ultra Godkjent 1.2 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating and using discussion forums Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 2 År siden
Restoring files on network directories Godkjent 1.3 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Blackboard – Using TeamSite for projects Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Change page layout in Innsida Godkjent 3.1 Christine Anne Sætre 2 År siden
Change page layout of My Page in Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden