Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Creating self and peer assessments Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - The content editor Godkjent 1.1 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating tests and surveys Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Video conferencing with Collaborate Ultra Godkjent 1.2 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating and using discussion forums Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 2 År siden
Restoring files on network directories Godkjent 1.3 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Blackboard – Using TeamSite for projects Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Change page layout in Innsida Godkjent 3.1 Christine Anne Sætre 2 År siden
Change page layout of My Page in Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Add or remove apps Godkjent 3.2 Christine Anne Sætre 2 År siden
Add or remove elements from My Page Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Rent out your bed-sit or apartment Godkjent 1.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Blackboard - Content folder and learning module Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.4 Christian Moen Fjære 2 År siden
Installing printers in Windows 7 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Change language in Windows 7 and Office 2010 Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Horizon 2020 - external consultants Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Connect to your home directory via Linux Godkjent 3.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Senior days Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Post-sabbatical reporting requirements Godkjent 2.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden