Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Remote access during IT support Godkjent 1.2 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Blackboard - Overview of the grade center Godkjent 1.3 Mari Jeanette Pukstad 2 År siden
Access e-mail and calendar on web Godkjent 2.4 (Mindre endring) Magne André Rasmussen 2 År siden
Email and Calendar online for employees Godkjent 1.0 Magne André Rasmussen 2 År siden
Cover page template for examinations Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Blackboard - Self and peer assessment Godkjent 1.8 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Print and copy in Gjøvik Godkjent 1.2 Einar Jørgen Haraldseid 2 År siden
Blackboard - Plagiarism tool Godkjent 1.2 Morten Bjerkholt 2 År siden
Matlab for students Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Publish your master thesis electronically Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Project registration at ISB Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Williamson 2 År siden
Completing student evaluations of courses Godkjent 2.1 Arve Bremseth 2 År siden
Blackboard - Item and blank page Godkjent 1.8 Sissel Arhaug Basso 2 År siden
Blackboard - General overview Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Open courses and guest access Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Course introduction for students Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Message channel settings in Innsida Godkjent 2.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Create Innsida message channel Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Bookmarks Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden