Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Signing in using FEIDE Godkjent 2.7 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 4 Måneder siden
VLC Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Metashape Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Anti virus Godkjent 5.3 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Plagiarism control - Using Urkund in Inspera Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 5 Måneder siden
Blackboard - Piazza tool Godkjent 1.0 Tone Kvenild 5 Måneder siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 5 Måneder siden
Risk assessments Godkjent 6.4 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Cheating on exams Godkjent 2.3 Anette Knutsen 5 Måneder siden
Onboarding of international researchers Godkjent 1.1 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Fieldwork - for leaders Godkjent 5.8 Christen Torvik 5 Måneder siden
Whistleblowing Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
Employment contracts Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Printing in the library Godkjent 4.1 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Using Zotero Godkjent 5.8 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Using Mendeley Godkjent 2.6 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.5 Marit Brodshaug 5 Måneder siden
Glossary of terms for academic writing Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 5 Måneder siden