Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Ghostscript Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
GeoGebra Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Gemini Terreng Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
GAMS Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Radiation protection - radioactive sources Godkjent 4.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Radiation protection - working with radiation sources Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Radiation protection - responsibility and task delegation Godkjent 6.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Pregnancy and radiation exposure Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Optical radiation sources and eye examinations Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Radiation protection - lasers Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Radiation protection - X-ray equipment Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
Reading rooms and group rooms in the library Godkjent 8.1 Peggy Fürtig 5 Måneder siden
Maler og veiledninger for bruk av Jobbnorge Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Research at IKP Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Mogseth 5 Måneder siden
Foxit Enterprise Reader Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Flixo Pro Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Fiji Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Fico Xpress IVE Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Fedem Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden