Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Finding sources Godkjent 7.9 Berit Stærkær 5 Måneder siden
Fire safety Godkjent 5.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Fire safety - buildings in other municipalities Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Fire safety - Dragvoll Godkjent 1.8 (Mindre endring) Trond Øyum 12 Måneder siden
Fire safety - Dravoll Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Fire safety - Gjøvik Godkjent 1.4 Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Fire safety - Gløshaugen Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Fire safety - Kalvskinnet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Fire safety - remaining NTNU buildings in Trondheim Godkjent 2.0 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Fire safety - Sydområdet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Fire safety - the area leaders responsibility Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fire safety - the evacuation officers responsibility Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fire safety - the line managers responsibility Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fire safety - Tunga Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Fire safety - Tyholt Godkjent 1.7 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Fire safety - Øya Godkjent 2.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Fire safety - Ålesund Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
First aid Godkjent 3.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Fitness classes for employees Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Fitness initiatives for employees in Gjøvik Godkjent 8.5 Lise M. Konow Linnerud 1 Dag siden
Fitness initiatives for employees in Trondheim Godkjent 6.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Dager siden
Fitness initiatives for employees in Ålesund Godkjent 2.5 Linda Mentzoni Granmo 3 Måneder siden
FlexSim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Flixo Pro Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Flowers -- Purchase Agreement Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
FME Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Following up problems - quality assurance of education Godkjent 1.0 Molly Strimbeck Bazilchuk 5 År siden
Follow-up during the PhD period Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 2 Måneder siden