Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Create website Godkjent 2.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Create your own website Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tore Hugubakken 2 År siden
Creating good online content Godkjent 3.5 Harald Bruland 2 Måneder siden
Creating webpages Godkjent 1.5 Thomas Andersen 4 År siden
Credit card Godkjent 7.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Cristin contacts Godkjent 1.6 Liv Gaustad 1 Måned siden
Cross campus courses Godkjent 1.9 Amanda Johansen 1 Måned siden
Cubase Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Customize your computer workplace Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Cytoscape Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Data management plan Godkjent 4.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
DBH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Molly Strimbeck Bazilchuk 5 År siden
Deadline for announcement of grades Godkjent 2.0 Anette Knutsen 1 Dag siden
Defibrillators Godkjent 2.4 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 3.7 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Deform Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Delayed exam registration Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anette Knutsen 9 Måneder siden
Delayed in your studies Godkjent 1.7 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden
Delays during the PhD period Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Democracy 3 Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Deposit account for international students Godkjent 1.9 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Description of grades for master thesis Godkjent 1.3 Lars Trovatten Grønflaten 9 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 8 Måneder siden
Description of specialization themes - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Designing animal testing facilities Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
DeskProto Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Digital exam Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital Exam - for External Examiners Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital Exam - for External Graders Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden