Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 9 Måneder siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.4 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Content folder and learning module Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.9 (Mindre endring) Lasse Georg Tønnessen 1 År siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Course introduction for students Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Course management - Adding staff to a course Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Courses and organizations Godkjent 1.2 Ragnhild K. Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Create sessions in Collaborate Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Blackboard - Creating and editing announcements Godkjent 1.6 Ragnhild Karlsen Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Creating and editing group sets Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating and editing single groups Godkjent 1.1 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - Creating and using discussion forums Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating self and peer assessments Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Creating tests and surveys Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - default layout of the course menu Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Delegated grading Godkjent 1.4 Sondre Stai 2 År siden
Blackboard - Edit course front page and other module pages Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden