Alle sider

Status Revisjon Bruker  
HOMER Legacy Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Horizon 2020 Godkjent 4.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Dager siden
Horizon 2020 - courses and training Godkjent 4.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Horizon 2020 - Draft Work Programmes 2018-2020 Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 9 Måneder siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - external consultans Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Horizon 2020 - external consultants Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Horizon 2020 - financial incentive programmes Godkjent 2.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Horizon 2020 - process an procedure descriptions for participation Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Horizon 2020 and International Funding at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Hostmasters at NTNU Godkjent 1.0 Nancy Reney Bazilchuk 6 År siden
Hot work Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Hotel Stays -- Purchase Agreement Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
How to apply for Open Access funding Godkjent 2.5 Nina Andersen 1 År siden
How to apply for sabbatical leave Godkjent 5.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
How to create PDF documents Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
How to delete cookies Godkjent 1.2 Christine Anne Sætre 3 År siden
How to find available articles Godkjent 3.2 Berit Stærkær 6 Måneder siden