Alle sider

Status Revisjon Bruker  
HyperWorks Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
IDA ICE Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
ImageJ Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Inkscape Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Intrasis Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
ITK-SNAP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
JAGS Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
KeePass Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Lingdys/Lingright Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Lisrel Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Logos Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
LTspice IV Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Get started with your NTNU computer Godkjent 1.3 (Mindre endring) William Henriksen 6 Måneder siden
Rector meets new employees Godkjent 2.6 Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
MagiCAD Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Mathcad Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
MathType Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Mendeley Desktop Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Microsoft Mathematics Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Microsoft Project Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Microsoft Visio Godkjent 2.3 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Microsoft Windows 10 Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
MikTeX Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
MindManager Godkjent 3.7 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Minitab Godkjent 3.9 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Mozart-Oz Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Multisim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
NAG Fortran compiler Godkjent 4.4 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Notepad++ Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
NVivo Godkjent 2.6 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
NX Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Nyno Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
OpenOffice Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
OptiWin 3D Pro Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Origin Pro Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
OxMetrics Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Pasco Capstone Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
PCTeX Godkjent 2.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
PDF Editor Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Perl Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Pidgin Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Plaxis Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Putty Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Quartus II Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
R Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
R Studio Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Relux Suite Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
S3GRAF Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Safe Exam Browser Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SAP2000 Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Scientific Workplace Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Sigmaplot Godkjent 5.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Simapro Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SketchUp Make/Free Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SketchUp Pro Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Skype Linux client Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Smart Notebook Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SmartSketch Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Snagit Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Solibri Model Checker Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SPSS Godkjent 5.5 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
STAR-CCM+ Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Structure Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Solidworks Godkjent 3.3 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Student Jobs - IIK Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Software products Godkjent 31.5 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SPSS Amos Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
SPSS Sample Power Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
TeamViewer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
TeamViewer Admin Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
TecPlot Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Tekla Structures Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
TerrSet Idrisi Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
TESS Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
TeXnicCenter Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden