Alle sider

Status Revisjon Bruker  
IT-support for PhD students - Mimes Brønn Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 10 Måneder siden
Email and calendar on mobile devices for employees Godkjent 2.8 Vebjørn Slyngstadli 10 Måneder siden
Software Farm with Windows Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
Changing rooms Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden
Email lists Godkjent 2.0 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Semester fee and registration Godkjent 6.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Examples of adaptations Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
MSc Information Systems Godkjent 6.2 Unni Kringtrø Eide 10 Måneder siden
Specialization Information Systems – MSINFOSYST Godkjent 5.3 Unni Kringtrø Eide 10 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Courses and groups for students with special needs Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
Artists and musicians at NTNU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Fire safety - Ålesund Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Rental cars Godkjent 3.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Travel guidelines Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Travel for temporary employees Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Software Farm Godkjent 4.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Plagiarism control - Using the Urkund web-inbox Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Approved Erasmus Global Mobility projects Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 10 Måneder siden
Connect to your home directory via Windows Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden