Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Log in to Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 2.7 Aleksander Eikeland 9 Måneder siden
Use meeting rooms with Skype for Business Godkjent 2.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Wireless network Godkjent 4.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Re-sit examination Godkjent 6.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Install applications from Software Center Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Office 365 OneDrive-NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Eduroam on Linux Godkjent 1.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Connect to your home directory via Windows Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Approved Erasmus Global Mobility projects Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 9 Måneder siden
Plagiarism control - Using the Urkund web-inbox Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Software Farm Godkjent 4.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Travel for temporary employees Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden
Book a hotel Godkjent 4.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden
Travel guidelines Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden
Rental cars Godkjent 3.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden
Fire safety - Ålesund Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Artists and musicians at NTNU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Courses and groups for students with special needs Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Specialization Information Systems – MSINFOSYST Godkjent 5.3 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden Flytt til søppelkassen
MSc Information Systems Godkjent 6.2 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden