Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Sign in to Oria Godkjent 2.9 Berit Stærkær 6 Måneder siden
Using MySQL at NTNU Godkjent 2.3 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 6 Måneder siden
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Blackboard - Assessing course work Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Blackboard - Navigate in Blackboard Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 6 Måneder siden
ATLAS.ti Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Fieldwork - for participants Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Insurance Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Blackboard - Creating and editing single groups Godkjent 1.1 Steinar Hov 6 Måneder siden
Digital medical certificates Godkjent 2.1 (Mindre endring) Rune Haugen 6 Måneder siden
Masters thesis in mathematical sciences - IMF Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Masters thesis in mathematical sciences – IMF Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden Flytt til søppelkassen
X-win 32 Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Wonderware Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Vortex Studio Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Visual3D Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Vim Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden