Studies at IIK

Student Representatives and Quality Assurance - IIK

Målgruppe: Studenter
Tagger: ie iik

Overview of student representatives and quality assurance at IIK.

KTV: En klassetillitsvalgt er klassens stemme på semestermøter med instituttet. Representanten bringer også videre saker fra klassen til ITV-ene. Klassetillitsvalgten velges i 1. år av ITV-ene og innehar vervet gjennom hele studiet.

ITV: Hvert år stemmer studentene fra instituttet frem to ITV-er, som fungerer som studentenes representant for instituttet. De jobber for å fremme studentenes stemme for instituttet. ITV-ene er også tilknyttet Studentrådet ved IE.

Student Representatives Trondheim

Role Name Class Contact Period
ITV Ingrid Sørdal Volden 5 ingrisvo@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
ITV Praveen Kirubaharan 5 praveenk@stud.ntnu.no Jan 2019 - Des 2019
KTV Emilie Rieber 1 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
KTV Marie Øseth 2 marioset@stud.ntnu.no Aug 2018 - Jun 2023
KTV Tilde Thorvik 3 tildegt@stud.ntnu.no Aug 2017 - Jun 2022
KTV Sander Strand Engen 4 sandere@stud.ntnu.no Aug 2016 - Jun 2021
KTV Anders Nykås 5 andernyk@stud.ntnu.no Aug 2015 - Jun 2020
Studentkontakt Emilie Rieber 1 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
Studentkontakt Marie Øseth 2 marioset@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Helene Bolkan 2 helensbo.stud@ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Carl Axel Lind 2 calind@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023

Student representatives IIK Gjøvik

  • Kamilla Heggelund (kamilhe@stud.ntnu.no)
  • Ari Kraut (arikk@stud.ntnu.no)

 

 

0 Vedlegg
200 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)